دیگهای بخار برای عملکرد بهتر باید هر از چندگاهی رسوب زدایی شوند برای رسوب زدایی از دیگهای بخار استفاده از سنگ نمک ممتاز و یا سنگ نمک معمولی تفاوتی نمی‌کند.

مجموعه ما هر دو نوع سنگ نمک را با قیمت مناسب در اختیار مشتریان خود می‌گذارد.

سنگ نمک دیگ بخار