حیای رزین دیگهای بخار بسیار ضرروی و لازم است اگر عملیات احیای رزین به موقع صورت نگیرد دیگ بخار رسوب می‌بندد و مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

کارخانه های دارای رزین می بایست به صورت دوره ای و ماهانه رزین خود را احیاء کنند اغلب ساختمانهایی که موتورخانه دارند پس از مدتی متوجه تغییر مزه آب خواهند شد.

علت تغییر مزه آب رسوب بستن جداره لوله‌ها به دلیل سختی آب است در این شرایط رسوب زدایی و سختی گیری بسیار ضروری است وگرنه باعث از کار افتادن موتورخانه خواهد شد.

استخرها و تصفیه خانه ها نیز هر چند مدت یکبار نیاز به عملیات رسوب زدایی دارند اگر به صورت مرتب و در دوره‌های کوتاه عملیات رسوب زدایی را انجام ندهید دچار هزینه‌های بسیار سنگین نوسازی تاسیسات خواهید شد.

سنگ نمک دیگ بخار