بسیاری از کارخانه‌ها و مراکز از رزین استفاده می‌کنند رزینها پس از مدتی به واسطه سختی آب رسوب می‌گیرند.

اگر رسوبات برطرف نشود رزین مانند قبل کار نخواهد کرد  عملیات برطرف کردن رسوبات اصطلاحا احیاء نامیده می‌شود.

برای احیای رزین حتما می‌بایست از سنگ نمک بدون کلسیم استفاده شود مجموعه سنگ نمک حسینی بهترین نوع سنگ نمک ممتاز بدون کلسیم را در اختیار شما می‌گذارد.

احیای رزین