نوشته‌ها

سنگ نمک

تهیه نمک صنعتی از سنگ نمک

از معادن سنگ نمک در ایران نمک های صنعتی تهیه می شود و همچنین به عنوان ماده اولیه برای تولید انواع خوراکی آن به کار می رود. سنگ نمک قابلیت های فراوانی دارد؛ ولی یکی از اولین موارد کشف انسان از کاربرد های نمک، حفاظت مواد غذایی از فساد و خرابی و خ…