نوشته‌ها

تهیه سنگ نمک قرمز

تهیه سنگ نمک قرمز رنگ

سنگ نمک قرمز رنگ با تاثیر بر انسان و از بین بردن خستگی و رخوت به صورت طبیعی مورد مصرف قرار گرفته و یا از آن چراغ خواب و جاشمعی تهیه می گردد. رنگ قرمز به واسطه ایجاد هیجان، روح زندگی را در انسان بیدار می کند؛ اما برای این که کل دکوراسیون اتاقتان با این رن…