نوشته‌ها

سنگ نمک

تولیدی انواع سنگ نمک در ایران

انواع سنگ نمک با کاربرد های متفاوت صنعتی، خوراکی و تزئینی در ایران توسط کارخانه های تولیدی عرضه می گردد. ایران معادن بزرگ و غنی دارد که با توجه به این ثروت عظیم، امکان تولید و ارائه سنگ نمک های مختلف با کاربری های گوناگون را یافته است. کارخانه…
سنگ نمک خالص

تولیدی انواع سنگ نمک خالص

انواع سنگ نمک های خالص و با کیفیت در مراکز تولیدی مختلف صنعتی و خوراکی به کار می رود. سنگ نمک ها بر حسب درجه خلوص و بر حسب استفاده اگر برای مصرف تزئینی باشد، با در نظر گرفتن رنگ دسته بندی می شوند. علاوه بر آن که تناژ استخراج شده نیز بسیار مهم اس…