نوشته‌ها

سنگ نمک سمنان

خرید عمده سنگ نمک سمنان

سمنان معدن های سنگ نمک زیادی را در اختیار دارد و به همین دلیل خرید و فروش عمده برای بسیاری از مناطق و صادرات از این استان صورت می گیرد. سمنان و دیگر شهر های این استان از حیث داشتن معدن، رتبه اول را در کشور دارند و از این لحاظ، استان ثروتمندی به شمار م…
سنگ نمک صنعتی سمنان

خرید عمده سنگ نمک صنعتی سمنان

خرید و فروش عمده و فله سنگ نمک های به دست آمده از معادن سمنان به دلیل مصرف صنعتی و تزئینی آن صورت می گیرد. سنگ نمک های به دست آمده از معادن بر حسب درجه خلوص و کیفیت خود طبقه بندی می شوند. این محصولات پس از استخراج و بررسی برای کاربرد های مختلف ت…