نوشته‌ها

سنگ نمک خوراکی

سنگ نمک خوراکی پودر شده طبیعی

سنگ نمک خوراکی پودر شده طبیعی از بهترین چاشنی‌های مخصوص غذا است که از سایت بازار سنگ نمک ایران می‌توان بهترین بسته‌بندیهای آن را تهیه کرد. سنگ نمک خوراکی از نمونه‌های طبیعی نمک در بازار است که منبع آن دل کوه‌هاست و رطوبت آن به مراتب از نمک دریا ک…