نوشته‌ها

سنگ نمک دامی صادراتی

یکی از انواع سنگ نمک که بسیار پر کاربرد بوده و مشتریان فراوانی دارد سنگ نمک دامی می باشد. با توجه به اینکه دام و فرآورده های آن برای زندگی انسان بسیار مهم بوده، بحث خوراک دام بسیار مهم است که در این حوزه استفاده از سنگ نمک بسیار حائز اهمیت می باش…