نوشته‌ها

سنگ نمک نارنجی

خرید سنگ نمک نارنجی

خرید سنگ نمک نارنجی گرمسار، زیباترین سنگ نمک موجود در معادن، رنگ نارنجی کاملا یک دست، این سنگ نمک صادراتی است و مشتریان خارجی آن بیشتر از داخل کشور است. معرفی انواع سنگ نمک گرمسار در معادن نمک گرمسار، سنگ نمک های مختلفی یافت می‌شود. برخی از …