نوشته‌ها

مصرف سنگ نمک در چرم سازی

یکی از موارد استفاده سنگ نمک در صنعت چرم سازی و دباغی پوست می‌باشد. خیلی از پوستها خصوصا پوست گاو قبل از عمل دباغی در محلولی از نمک یا سایر مواد شیمیایی قرار گرفته و پس از مدتی از محلول خارج شده و پوست مورد نظر شستشو داده می شود. در این …