نوشته‌ها

نمک شیلاتی

فروش سنگ نمک دانه بندی سایز نخودی

یکی از نمکهای پرکاربرد در صنعت، نمک نخودی یا شیلاتی می باشد که معروف شدن آن به این اسم به دلیل نزدیکی سایز و اندازه این نمک به نخود می باشد. پس از استخراج سنگ نمک از معادن، بسته به استفاده بازار و نیاز مشتری، به سایزهای متفاوت تبدیل شده و به بازار عرضه م…