قیمت سنگ نمک دیگ بخار، فروش نمک سختی گیر، قیمت نمک گرمسار، قیمت سنگ نمک سختی گیر، نمک بویلر، نمک احیای رزین، فروش سنگ نمک سختی گیر، خرید سنگ نمک سختی گیر، سنگ نمک دیگ بخار

نوشته‌ها

قیمت سنگ نمک دیگ بخار

قیمت سنگ نمک دیگ بخار ویژه شهر تهران

قیمت سنگ نمک دیگ بخار ویژه شهر تهران درجه خلوص قیمت فله هر تن (تومان) قیمت توی کیسه هر تن (تومان) میزان کلسیم حداقل سفارش 99.5 درصد 100/000 190/000 صفر 10 تن 98.5 درصد 90/000 180/000 نزدیک به صفر 10 تن 95 درصد 80/000 170/000 مقداری دارد …