نوشته‌ها

قیمت نمک پودری

قیمت نمک پودری برای صادرات

قیمت نمک پودری برای صادرات، قیمت نمک نرم صنعتی در کیسه های لمینت که در مقابل جذب رطوبت مقاوم است. وزن کیسه ها به انتخاب مشتری 25 کیلویی 35 کیلویی و 40 کیلویی می‌تواند باشد. صادرات نمک پودری صادرات نمک پودری یا همان نمک نرم صنعتی به افغانس…