[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””] سنگ نمک معدنی از بهترین معادن شهر گرمسار و استان سمنان [/box]

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””] این نوع سنگ نمک دارای کیفیت بسیار بالایی است[/box]

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””] سنگ نمک گرمسار از پایه دارای خلوص بسیار بالایی است[/box]

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]این نوع سنگ نمک جهت تبدیل به نمک طعام بسیار پر استفاده است[/box]

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]خلوص سنگ نمک معدنی گرمسار و سمنان بالای ۹۹ درصد می‌باشد[/box]

سنگ نمک معدنی