سنگ نمک دام

انواع سنگ نمک دامی فله و صادراتی٬ سنگ نمک خوراک دام٬ فروش سنگ نمک دامی در داخل ایران و خارج از ایران فروش بسیار زیادی دارد اما نوع سنگ نمک مصرفی متفاوت است.

مهمترین نکته در سنگ نمک دام نبود منیزیم در این سنگ نمک است چرا که تاثیر منفی بر عملکرد حیوانات خواهد داشت به همین منظور تمامی سنگ نمک های دامی مجموعه هالیتو از نوع بدون منیزیم می‌باشد و با قیمت بسیار مناسب عرضه می‌شود.

سنگ نمک های دامی شامل چند دسته است که عبارتند از:

  • سنگ نمک سیاه
  • سنگ نمک سفید رگه دار یخی شکری
  • سنگ نمک سفید رگه دار یخی
  • سنگ نمک سفید یخی یک دست
  • سنگ نمک برش خورده

به دلیل اینکه برای صادرات نمی‌توان از سنگ نمک فله استفاده کرد برای اولین بار در ایران مجموعه هالیتو اقدام به برش زدن سنگ نمک به صورت گردی نموده و دقیقا مشابه سنگ نمک موجود در بازار صادراتی محصولات خود را عرضه می‌کند.