سنگ نمک کریستالی

سنگ نمک کریستالی یکی از کمیاب‌ترین انواع سنگ نمکها می‌باشد این سنگ نمک در بعضی از مناطق ایران یافت می‌شود ولی نمونه شفاف آن بسیار کمیاب است.

بهترین نوع سنگ نمک کریستالی نوع کاملا شفاف یا شیشه‌ای آن می‌باشد که برای ساخت دارو و لوازم آرایشی استفاده می‌شود.

سنگ نمک کریستالی در نمونه معدنی و دریایی یافت می‌شود که نمونه دریایی آن ارزش غذایی ندارد و قیمت چندانی نیز ندارد

سنگ نمک کریستالی معدنی معمولا به دلیل کمیاب بودن دارای قیمت بالایی است.