سنگ نمک قرمز

سنگ نمک قرمز درجه یک ویژه صادرات٬ این سنگ نمک توسط مجموعه سنگ نمک هالیتو استخراج می‌شود و بازار صادراتی بسیار خوبی دارد و داخل کشور نیز برای تولید آجر نمک استفاده می‌شود.

مجموعه ما امکان تحویل سنگ نمک به صورت فله یا در کیسه جامبو قابل تحویل است.

خلوص این سنگ نمک بالاتر از ۹۸ درصد و از جمله سنگ نمک های خوراکی محسوب می‌شود.