سنگ نمک سفید

سنگ نمک سفید گرمسار نوعی از سنگ نمک است که در هر معدنی پیدا نمی‌شود و در برخی از معادن به خصوص٬ قابل استخراج است.

کاربرد ویژه این سنگ نمک برای برش و تولید آجر نمک و مهمتر از آن ساخت سنگ نمک تزیینی است.

برای خرید این سنگ نمک٬ همیشه قبل از اتمام موجودی کارگاه تان تماس بگیرید چرا که استخراج آن مشکل تر از بقیه سنگ نمک هاست.