سنگ نمک سختی گیر

اصطلاح سختی گیری آب یا تصفیه آب در واقع همان حذف رسوبات و سختی ها از دستگاه سختی گیر است که موجب از بین رفتن سختی های اب و در نتیجه وارد شدن آب نرم و سالم به درون تاسیسات است.

نکته بسیار مهمی که در اینجا باید به آن دقت شود نوع عملکرد دستگاه سختی گیر است که این دستگاه٬ کلسیم و منیزیم موجود در آب را حذف می‌کند تا آب ورودی به آب نرم تبدیل شود لذا پس از مدتی که سختی های گرفته شده از آب روی هم انباشته شد و تشکیل رسوب داد می‌یایست عملیات سختی گیری انجام شود و باید از سنگ نمکی استفاده کرد که فاقد کلسیم و منیزیم باشد نکته ای بسیار مهم که تقریبا اکثر افراد از ان غفلت می‌کنند و رزین های گران قیمت را با مشکل مواجه می‌کنند.

مجموعه سنگ نمک هالیتو سنگ نمک های سختی گیر را که فاقد کلسیم و منیزیم است در چند سطح مختلف طبقه بندی کرده و عرضه می‌کند:

  • سنگ نمک سختی گیر با مقدار کلسیم صفر (ویژه رزین های بسیار حساس با نیاز به سختی گیری روزانه)
  • سنگ نمک سختی گیر با کلسیم نزدیک به صفر (مناسب برای تمام دستگاه ها)
  • سنگ نمک سختی گیر برش خورده